Glasovanje za
mehanika leta 2018

O izboru za Mehanika leta 2018

Izbor za Mehanika leta prirejamo zaradi prepoznavnosti poklica in večjega zaupanja ljudi v delo mehanika, ki se je v zadnjem desetletju z napredkom avtomobilske industrije močno spremenilo, še večje spremembe pa se obetajo v prihodnjih letih z bolj množičnim pojavom hibridnih in električnih vozil, pa tudi tehnologije samodejne vožnje.

Naziv Mehanik leta je v samo v štirih letih postalo laskavo priznanje v stroki, kar so med drugim prepoznali tudi v Sekciji avtoserviserjev pri Obrtni zbornici Slovenije, s katerimi smo letos še okrepili sodelovanje in na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad – Ljubljana (SPSŠB), ki že od samega začetka tekmovanje podpira s svojo strokovno prisotnostjo.

Vozniki sami avtomobilov ne morejo več popravljati in servisirati, tudi „garažni“ mehaniki ne bodo mogli več popravljati novih vozil. Trend gre v specializacijo poklica, zato bodo morali lastniki vozil mehanikom v prihodnosti še bolj zaupati kot danes in izbirati le najboljše strokovnjake.

Motorna vozila današnjega časa so namreč vse bolj tehnično in tehnološko kompleksna, postajajo računalniki na kolesih, zato je zelo pomembno kakovostno vzdrževanje. Tudi starejša vozila potrebujejo dobre servisne mojstre, tako za redne servisne posege kot tudi za različna popravila, saj le tako lahko ostanejo v dobri vozni kondiciji. Seveda si vsak lastnik vozila tudi želi, da so napake in okvare odpravljene v čim krajšem času.

Zato letos že četrtič širimo glas o tistih, ki znajo, zmorejo in hočejo. V okviru izbora Mehanik leta 2018 iščemo dobre prakse in najboljše mehanike, ne glede na to, ali prihajajo iz pooblaščenih ali neodvisnih servisnih mrež oziroma imajo neodvisno mehanično delavnico.

Bralci boste z glasovanjem izbrali deset finalistov, ki se bodo konec novembra pomerili na zaključni prireditvi. Tam jih čaka preizkus teoretičnega znanja in preverjanje praktičnih spretnosti.