PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI NAGRADNEGA NATEČAJA ZA MEHANIKA LETA 2018

S temi pravili so urejena pravila sodelovanja in izvedba nagradnega izbora za Mehanika leta 2018.

1. Kdo prireja nagradni izbor

Nagradni izbor Mehanik leta 2018 je akcija, ki jo organizira Feniks media, d. o. o., Barjanska cesta 66, 1000 Ljubljana v sodelovanju z revijo Mehanik in voznik, Studenec 31, 1260 Ljubljana (v nadaljevanju organizatorja) in poteka od 4. oktobra do 4. decembra 2018 na spletnem portalu zurnal24.si.

2. Opis nagradnega izbora

Na spletnem mestu zurnal24.si/mehanik-leta so objavljeni mehaniki, ki so jih v izbor prijavile pooblaščene in neodvisne servisne mreže. Vsaka servisna mreža je lahko v izbor prijavila največ dva mehanika. Na podlagi glasovanja, ki poteka na spletnem mestu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/ bomo izbrali osem finalistov (vključno z lanskim zmagovalcem devet), ki se bodo 4. decembra pomerili na zaključnem dogodku, izboru za mehanika leta, ki bo potekalo na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad-Ljubljana pod nadzorom strokovne komisije.

3. Kdaj poteka nagradni izbor

Glasovanje poteka od 23. oktobra do 20. novembra 2018 do 24. ure. Datum razglasitve osmih finalistov bo 21. novembra. Ob osmih finalistih se lanski zmagovalec samodejno uvrsti v finale, ne glede na število prejetih glasov. Finalisti se bodo za naziv mehanika leta pomerili na zaključnem dogodku 4. decembra 2018.

4. Načini sodelovanja

Nagradni izbor za Mehanika leta 2018 poteka na spletnem naslovu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/, kjer so predstavljeni tudi pogoji ter pravila sodelovanja. Na spletnem mestu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/seznam/ bo objavljen seznam mehanikov, ki so jih v izbor prijavile pooblaščene in neodvisne servisne mreže.

- Glasovanje na spletnem portalu zurnal24.si: Uporabnik na spletnem mestu http://ad.zurnal24.si/mehanik-leta/ s klikom v za to določeno polje ob posameznem mehaniku nameni svoj glas. Vsak glasovalec med glasovanjem odda en glas. Pogoj, da je glasovanje uspešno je, da glasuje za enega mehanika ter se strinja s pravili in pogoji sodelovanja. Uporabnik lahko sodeluje večkrat, vendar lahko isti uporabnik glasuje s časovnimi omejitvami.

V kolikor bo organizator zaznal zlorabo sistema glasovanja, bo dotičnega uporabnika diskvalificiral brez možnosti pritožbe. O zlorabi bo obvestil pristojne organe.

5. Zasebnost, varstvo, zbiranje in uporaba osebnih podatkov uporabnika

Organizatorja se obvezujeta, da bosta spoštovala in varovalo zasebnost vseh, ki se registrirajo z namenom sodelovanja v nagradnem izboru ter da bosta posredovane osebne podatke obravnavala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z registracijo za namen sodelovanja v nagradnem izboru vsak prijavljeni podaja sledečo izjavo: Prijavljeni izrecno soglašam, da lahko organizatorja uporabljata moje osebne podatke, ki sem jih ali jih bom prostovoljno posredoval za namen sodelovanja v nagradni izboru Mehanika leta za marketinške namene ter namene trženja (tudi neposrednega) sodelujočih blagovnih znamk in v zvezi s tem potrjujem, da sem seznanjen: - s svojo pravico, da od organizatorjev (v nadaljevanju tudi: upravljavec osebnih podatkov) lahko pisno zahtevam, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani moji osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo njenih osebnih podatkov; - s svojo pravico, da od organizatorjev pisno zahtevam, da dopolnita, popravita, blokirata ali izbrišeta moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredovala te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani; - da so posredovani osebni podatki resnični in točni; - da podani osebni podatki ne bodo brez privoljenja podani ali posredovani katerikoli tretji osebi; - s svojo pravico, da lahko svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov prekličem tako, da zahtevo po izbrisu iz zbirke osebnih podatkov pošljete na Feniks media, d. o. o., Barjanska 66, 1000 Ljubljana ali na Mehanik in voznik, Studenec 31, 1260 Ljubljana ali na elektronski naslov desk@zurnal24.si s pripisom ODJAVA MEHANIK LETA 2018. Organizatorja se obvezujeta, da bosta spoštovala in varovala zasebnost vseh, ki se registrirajo z namenom sodelovanja v nagradnem izboru za Mehanika leta 2018, ter da bosta posredovane osebne podatke obravnavala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizatorja si pridržujeta pravico, da v svojih medijih zurnal24.si in v reviji Mehanik in voznik ter na spletni strani www.revijamehanik.si objavita imena nagrajencev, fotografije in posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku nagrajencem ni treba plačati.

Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek, kraj bivanja) v primeru, da je uporabnik nagrajenec, objavijo v medijih organizatorjev. Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih nagrajencev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Organizatorja si pridružujeta pravico posredovanja podatkov (sodelujočih, izžrebanih, in mehanikov), v promocijske namene organizatorjev in sponzorjev.

Ljubljana, 4.10.2018